Hfs-herrg-logo2014-web liten

Om oss

Det verkar kanske ganska töntigt att ha en ruta som heter om oss. Vilka är vi som tycker att det behöver förklaras?

Men vi vill ju verkligen att du ska förstå att du kommer hem till oss, vi som bor här och jobbar på Hellefors Herrgård. 
Vi älskar denna plats, denna fantastiska byggnad med den söta lilla skog som gör att avståndet till Hällefors centum känns lite längre bort.
Vår gräsmatta där Diggiloo och Björn Skifs har uppträtt, är stor nog för de flesta arrangemang eller lekar.

Mycket har hänt sedan vi köpte herrgården 2007, men Rom byggdes inte på en dag, tyvärr så inte heller renovering av en herrgård. Så visst finns det skavanker, alla rum är inte upp till den standard som vi önskar. Men vi jobbar på det, så ha tålamod med oss och kom med på den otroligt roliga resa vi gör in i framtiden!


 

Malin

En värmlänning som efter att ha flyttat runt i Sverige bestämde sig för att åka ut i vida världen.
Hon har jobbat  för Firmdalegroup i London. Under sin tid i London öppnade hon även Threadneedles hotel,
Colonnade Townhouse och The Academy. 
Hon har varit bosatt i Thailand och Mexico innan hon en härlig luciadag 2003 klev in på Hellefors Herrgård och har varit kvar sedan dess
 

Vi jobbar också här

Tobbe vår allt i allo träffar du oftast på kvällen då
han fixar din kvällsmåltid 

Kim ser till att allt finns på sin plats och städar ditt rum

Malin (ja vi är 2)  ser till att du får frukost på morgonen 

 

Mats

Vår älskade Mats somnade in den 11e juni 2023

. Du och jag levde verkligen och det är jag så otroligt tacksam för idag.
Alla fantastiska resor, upplevelser och magiska stunder vi hann dela i vårt 24/7 liv är få förunnat!
Barnen och jag lovade dig att starta en insamling i ditt namn.
Nu har alla underbara vänner, släkt, kollegor med flera skänkt
över 200 000 kronor, men insamlingen fortsätter såklart
Ditt gamla mobilnummer är länkat via swish till just detta konto.
Nu står mitt namn på det men som sagt, snart har du din egna fond.

Du ska alltid bli ihågkommen,

Swish 070 590 79 89

Fakta, fondens ändamål:
Syftet är att stötta forskning på CUP (cancer utan primärtumör), samt mag- och tarmcancer. Idag finns ingen sådan fond och för oss blev det under resan viktigt att pengarna blir öronmärkta till dessa två ändamål. Det är i dagsläget tyvärr få överlevare som kan skrika och föra deras talan och vi vill göra vad vi kan för att ändra på det i framtiden.
***

En sann entrepenör och inspiratör
som även öppnade och drev puben Cornelis i Grythyttan
Startade ett politiskt parti i Hällefors (HOB)
och mycket, mycket mer 

Mats ledord
Det kan aldrig bli fel, det kan bara bli annorlunda
Allt löser sig

herrgårdens historia

Det var Detlof Heijkenskjöld med familj som herrgården byggdes för. Detlof företrädde släkten Heijkenskjöld i riksdagen, och deltog 1809 när adelns framtid diskuterades, och han var då reformvänlig. År 1817 fick han titeln bergsråd.

När Detlofs fader avled 1775 löste han ut syskonens andelar i Hällefors bruk, varefter han ägde 3/4 av det, och köpte upp resten 1821. Han verkade kraftfullt för Hälleforsbygden, och anlade Sveriges första folkpark,  Krokborn, samt hjälpte arbetarna med jordbruksfrågor och husbyggnationer. Barnen till hans anställda fick gratis skolgång. År 1782 uppförde han Hellefors herrgård, efter att den forna Kungsgården brunnit ner.

Han var gift med Ulrica Lovisa Victorin, vars mor tillhörde släkten Halenius. De fick dottern Charlotta Heijkensköld, ytterligare två döttrar, en son som drunknade i Arbogaån, och sonen kammarherre Carl Gustaf Heijkenskjöld som övertog bruket i Hällefors.

Men det är Charlotta som fastnat i våra hjärtan. Charlotta Heijkenskjöld, född 19 augusti 1781, död i Romla i Syrien 29 juli 1834, var en svensk resenär som väckte stort uppseende i sin samtid med sina vidsträckta resor. Hon är omskriven i engelsk literatur som en av Europas starkaste kvinnor.

Charlotta ärvde en förmögenhet när Detlof dog 2 oktober 1824 Pengarna använde hon till sitt stora intresse, att resa och lära känna främmande länder, människor, seder och kulturer. Hon beskrivs som en självständig person med stor anpassningförsmåga och gifte sig aldrig. Detta tilldrog sig också under en tid då kvinnor inte reste ensamma, och det väckte därför stor uppmärksamhet. Hon besökte Paris, Wien och Italien och avled i Romla i Syrien efter att ha besökt Jerusalem. Anteckningar och teckningar av hennes resor finns bevarande.

Margaretha Heijkenskjöld introducerade 1816 på sin fars initiativ en särskild sockendräkt, den s k Hälleforsdräkten, »till lyxens hämmande o den sociala utjämningens fromma».

Heijkensköld, Margaretha Charlotta, dotter af bergsrådet Detlof H., var ett fruntimmer som på sin tid väckte mycket uppseende genom sina långa och vidsträckta utländska resor. Hon var en mycket rik fröken och då hon kom något till åren och var fullkomligt oberoende, företog hon sig det, som var mest förenligt med hennes smak och önskningar, nemligen att resa och lära känna främmande länder, folk och seder. Det var en bland denna rika dams egenheter, att hon kunde ömsom, alltefter som omständigheterna det påkallade, vara enkel eller storartad. Rätt som hon i kejsarestäderna Paris och Wien hade uppträdt med rangens och rikedomens glans, som för henne öppnade de förnämsta sällskapskretsar, kunde hon i Italien sjelf helt anspråkslöst i en jernkamin laga sin lilla middag.
I Wien sammanträffade fröken Heijkensköld med den svenske skalden Carl August Nicander, som också var stadd på resa i utlandet, men som hade rest upp, eller lefvat upp hela sin reskassa och kommit till Österrikes hufvudstad alldeles utblottad. Han hade vändt sig till svenska ministern, som i stället att hjelpa bemötte honom på ett mycket sårande sätt. Fröken Heijkensköld hade i stället det ädelmodet att förse Nicander med tillräckliga medel till hans resas fortsättande.

Denna goda, rika och reslystna dam, som var född 1781, afled i Syrien, i staden Romla, på återfärden från Jerusalem, 1834.Anteckningar om svenska qvinnor / s.180


I början av 1910-talet blev Thorsten Wigelius disponent på Hellefors Bruk. Han var den sista som verkligen kostade på Herrgården. På 1915-talet var Johan Spathon här  och gjorde dekorativa målningar på tak och väggar. Dessa vägg och takmålningar finns fortfarande kvar. Thorsten byggde även ett lusthus i skogsbrynet, en lekstuga som nu står hos Carl-Jan på Saxå samt det vi idag kallar Lilla Herrgården. Denna Lilla Herrgård byggdes på 1920-talet med 2 flyglar som förråd. Linneförråd, vedförråd, matsörråd samt vinkällare. Flyglarna inhyste levande djur (idag är det tvättstuga och förråd)

På 60-talet gick herrgården över till privat ägo och på 70-talet blev det hotell och restaurang för första gången.

1976 köpte Klas Åström Herrgården och drev den fram till 2001 då Mats tog över driftbolaget.
2007 tyckte Klas att Malin skulle ha något alldeles eget och sålde då Herrgården till henne.

Idag äger och driver jag denna fantastiska herrgård tillsammans med underbara medarbetare och ett otroligt stort stöd från släkt och vänner